Loopbaan coaching

Eigen motivatie of vanuit werkgever

Een waardevol instrument

Loopbaancoaching is een waardevol instrument dat zowel vanuit een eigen behoefte als op verzoek van een werkgever wordt ingezet. De motivatie om loopbaancoaching te zoeken kan verschillen, afhankelijk van individuele omstandigheden en doelen. Veel mensen zoeken naar loopbaancoaching vanuit hun eigen behoefte om hun carrière te ontwikkelen, hun vaardigheden te verbeteren en hun potentieel volledig te benutten. Ze willen meer inzicht krijgen in hun sterke punten, passies en doelen om zo een bevredigende en succesvolle loopbaan te hebben. Loopbaancoaching biedt hen de mogelijkheid om hun professionele identiteit te verkennen, persoonlijke waarden te ontdekken en de juiste richting te bepalen. Sommige individuen kunnen loopbaancoaching ook zoeken als ze vastlopen in hun huidige baan of carrièrepad. Ze voelen zich misschien niet langer gemotiveerd of uitgedaagd, en ze willen een nieuwe richting inslaan om meer voldoening te vinden in hun werk.

Motivatie vanuit de werkgever

Een waardevolle profielschets

Werkgevers kunnen loopbaancoaching aanbieden aan hun werknemers als onderdeel van hun streven naar een gezonde en productieve werkomgeving. Werknemers die zich ondersteund voelen in hun loopbaanontwikkeling zijn vaak gemotiveerder en meer betrokken bij hun werk. Door loopbaancoaching aan te bieden, toont een werkgever ook interesse in het welzijn en de professionele groei van het personeel, wat kan leiden tot een hogere retentie en betere prestaties. Tijdens een kennismakingsgesprek met een loopbaancoach wordt uitgebreid besproken wat de individuele ambities en behoeften zijn van degene die loopbaancoaching zoekt. Het draait om het begrijpen van wat belangrijk is om zich goed te voelen in het werk en welke begeleiding nodig is om die doelen te bereiken. Indien gewenst, kan dit gesprek zelfs worden bijgewoond door de leidinggevende of HR-manager als opdrachtgever, om de betrokkenheid en samenwerking te versterken. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin specifieke acties worden geïdentificeerd om de gestelde doelen te bereiken. Dit plan kan verschillende aspecten omvatten, zoals het benutten van talenten, het nastreven van ambitieuze doelen en het begrijpen van drijfveren die de loopbaanmotivatie stimuleren.

Begeleiding en ondersteuning

Een waardevolle profielschets

Om een compleet beeld te krijgen van de sterke punten en ontwikkelpunten, is het mogelijk om deel te nemen aan een online assessment. Dit biedt een objectieve evaluatie van iemands vaardigheden en potentieel, wat kan helpen bij het nemen van weloverwogen loopbaankeuzes. Het uiteindelijke resultaat van het loopbaantraject is een gedetailleerde profielschets waarin de persoonlijke kenmerken, vaardigheden, wensen en drijfveren met betrekking tot de loopbaan worden beschreven. Deze profielschets vormt de basis voor verdere begeleiding en ondersteuning om de loopbaandoelen met vertrouwen na te streven.

Divers and Boat in the Caribbean Sea
× Hoe kan ik je helpen?