Instroom

Een vacature, extra projecten, zwangerschapsverlof binnen de afdeling, tijdelijke onderbezetting of een piekperiode?

Werving & selectie van vast- en interim personeel

Hoe werft u de juiste medewerkers? Waar moeten nieuwe medewerkers aan voldoen? Is er een HR strategie en –beleid? Werft u volgens een personeelsplanning of werft u op ad-hoc basis? Gebruikt u een oud functieprofiel of stelt u een profiel op dat past bij de actuele behoefte? Binnen elk bedrijf kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij de noodzaak ontstaat om nieuw personeel aan te nemen. Of het nu gaat om het invullen van een vacature, het uitvoeren van extra projecten, het opvangen van zwangerschapsverlof binnen de afdeling, het tijdelijk opvangen van onderbezetting, of het omgaan met een piekperiode; het werven van geschikte medewerkers is essentieel voor het succes en de groei van een organisatie.

Anticiperen op toekomstige behoeften

De juiste medewerkers voor uw bedrijf

Maar hoe vindt u nu precies de juiste medewerkers voor uw bedrijf? Dit is een vraag waar veel HR-afdelingen mee worstelen. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk. Een belangrijke overweging is of er een duidelijke HR-strategie en beleid is voor het werven van personeel, of dat er eerder op ad-hoc basis wordt geworven. Een gestructureerde personeelsplanning kan enorm helpen bij het anticiperen op toekomstige behoeften en het proactief zoeken naar geschikte kandidaten. Het bepalen van de vereiste kwalificaties en vaardigheden voor nieuwe medewerkers is ook cruciaal. Moeten ze specifieke ervaring hebben, bepaalde diploma’s of certificeringen bezitten, of juist potentie en de wil om te leren? Het opstellen van duidelijke functieprofielen die nauw aansluiten bij de actuele behoeften van het bedrijf is van groot belang om de juiste kandidaten aan te trekken.

× Hoe kan ik je helpen?